“Als leren niet meer vanzelf gaat en uw kind een helpende hand nodig heeft...”

 

Praktijk voor Remedial Teaching & Pianolessen:

 

      'Bij de hand’

 

(lid van de LBRT)                     KvK-nr: 53089189                                       

Praktijk voor remedial teaching en pianolessen aan kinderen in de leeftijd van 4 t/m 12 jaar.
Ik begeleid en ondersteun kinderen met achterstanden op leergebied of voorlopers op de geboden lesstof, onder andere op het gebied van: (begrijpend) lezen, spelling, taal, rekenen, schrijven, zaakvakken en studievaardigheden.

Door ontwikkelingen in het onderwijs dreigen kinderen die extra hulp nodig hebben op leer en/ of sociaal emotioneel gebied buiten de boot te vallen. Er is, ondanks alle inspanningen, vaak niet voldoende budget, tijd, kennis, menskracht en/of materiaal beschikbaar om tegemoet te komen aan de specifieke vragen van u en uw kind.

Ik ben Erna Berkhout-Blom, onderwijsspecialist met een eigen Remedial Teaching (RT) praktijk in Almelo.

In mijn RT-praktijk ben ik in staat uw kind op maat gesneden onderwijs te bieden. Hiermee komt uw kind weer op het goede spoor en vindt het de aansluiting bij de groep. Mijn persoonlijke benadering in de begeleiding van uw kind speelt daarbij een belangrijke rol. Ik neem uitgebreid de tijd om kennis te maken met u en uw kind om een goed beeld van de huidige situatie te krijgen. Vervolgens maak ik een plan van aanpak, waarin ik stapsgewijs aangeef welke doelen worden nagestreefd en waarin ik de vorderingen bijhoud. Dit alles koppel ik in een wekelijkse rapportage aan u terug.

In mijn praktijk kan ik uw kind op uiteenlopende manieren begeleiden. Hierbij kunt u denken aan specifieke ondersteuning bij rekenen, taal, lezen en spelling. Ook huiswerkbegeleiding behoort tot de mogelijkheden. Tijdens mijn remedial teaching sessies sluit ik zoveel mogelijk aan bij de sterke kanten van uw kind.

Tijdens mijn begeleiding let ik uiteraard op het zelfvertrouwen, de behoeften en de leerstrategieën van uw kind.
Samen met u en uw kind gaan we op zoek naar haalbare doelen. Hoe kleiner we het leerdoel voor het kind maken, des te meer succeservaringen kan hij/zij opdoen. Succeservaringen stimuleren het kind om door te gaan en/of het nogmaals te proberen.

Als u dit herkent dan nodig ik u uit de website verder te bezoeken om te bepalen of ik misschien iets voor u, uw kind en de school kan betekenen.

Een combinatie van remedial teaching gevolgd door pianoles is ook mogelijk. Deze combinatie werkt erg goed, bijvoorbeeld wanneer kinderen zich moeilijk kunnen uiten of faalangstig zijn. De piano is dan een prima middel om gevoelens te uiten. Maar natuurlijk is het ook voor kinderen die graag muziek maken prettig om na remedial teaching piano te spelen. Daarnaast is het mogelijk om losse pianolessen te volgen.

Voorafgaand aan het geven van pianoles, volgde ik dertien jaar pianoles in verschillende stijlen, van klassiek tot modern. Tijdens de pianoles ligt de nadruk in eerste instantie op het gehele ontwikkelingsproces in plaats van alleen op de prestatie. Uitgangspunten hierbij zijn: plezier, fantasie, creativiteit, uiten van gevoelens en het ontwikkelen en stimuleren van zelfvertrouwen.